Produktionsplan 2017

Produktionsplan för redaktionellt och annons material för Stadsbyggnad 2017

Nummer

Red möte    

Ledare preliminära

Manusstopp
Redaktion

Manusstopp
Annonser

Utgivning

Tema

1

25 nov 10.00

Liselotte Skoug

9 jan

27 jan

17 feb

Att leda och styra processer

2

13 jan 10.00

Bo Bäckström

3 mars

16 mars 

18 april

Stadsmiljö

3

10 mars 10.00

Sofie Almqvist

21 april

3 maj 

31 maj

Kongressnummer, Malmö Tema: Stadsutveckling

4

28 april 10.00

Göran Werner

16 juni

9 aug

5 sep

Hållbara kommuner

5

25 aug 10.00

Ingrid Persson Westberg

22 sep

3 okt

31 okt

Infrastruktur

6

22 sept 10.00

Anders Bylund

23 okt

10 nov

12 dec

Klimat

1 2018

24 nov 10.00

Marianne Cedervall

8 jan