Stadsbyggnad är språkrör för Föreningen Sveriges Stadsbyggare.