Ekologiska oljeshejker

Ekologiska oljeshejker

En ny ekologiskt hållbar stad växer fram ur ökensanden. Emiratet Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten bygger världens första koldioxidneutrala stad, Masdar City. Elektriciteten kommer från solpaneler och dricksvattnet från en soldriven avsaltningsanläggning. Staden kommer också att dra nytta av den växande CO2 – marknaden för utsläppsrätter.

Av Markku Björkman, frilansjournalist

Abu Dhabi har beslutat att 7 procent av landets energibehov ska täckas av förnybara energikällor år 2020.

-Vi tror att det går skapa en stad helt utan bilar och med nollutsläpp av koldioxid och avfall.  Det är idén bakom Masdar City. Staden är ett samarbetsprojekt mellan Världsnaturfonden WWF och Förenade Arabemiratens regering.

-Tillsammans ska vi bygga världens första koldioxidneutrala stad, säger Ahmed Baghoum, som är ansvarig för tillståndsgivning åt utländska företag, som avser att etablera sig i Masdar City.

Ahmed Baghoum besökte nyligen Stockholm i syfte att förmå svenska företag att etablera sig i den nya staden. Sveriges Exportråd öppnade nyligen ett kontor där.  Syftet är att aktivt  främja svensk miljöteknik i Mellanöstern genom konceptet SymbioCity – Sustainability by Sweden.

-Vårt mål är att Masdar City ska bli ett föredöme för en framtida livsstil, som behövs om den här planeten skall överleva, säger Ahmed Baghoum och uppmanar fler svenska företag att etablera sig.

Vi försöker inte ersätta våra gas- och oljesektorer utan snarare förlänga livslängden på dem och hitta alternativ för framtiden, säger Sultan al Jaber, vd för det företag som driver Masdar, till Financial Times när projektet startade.

Masdar City får sin energi från en solenergianläggning och från ett vätgaskraftverk på vardera 500 MWh. Anläggningarna blir de största i sitt slag i världen.
Ett annat solenergisystem ger elkraft till stadens dricksvattenförsörjning och bevattningssystem.

-Vi räknar med att staden ska minska de årliga CO2-utsläppen med 1,1 miljoner ton jämfört med en traditionell stad, berättar direktören för Masdar City Management Unit , Sam Nader. Och det är där pengarna ligger, i handeln med utsläpppsrätter.  De första byggnaderna står redan klara i Masdar City. Snart byggs stadens universitet i samarbete med amerikanska MIT och specialiserar sig på hållbar energi. Därför har Masdar City inlett samarbete med sju universitet runt om i världen, med experter och forskare kring hållbar energi. Aachens Universitet i Tyskland, deltar i projektet med fokus på vattenmätningsteknik och Tokyo Institute of Technology i koncentrerar sig på solkraft.

Meningen är att nollutsläpp av koldioxid ska uppnås md hjälp av energi från sol, vind och avfall. Transportsystemen görs hållbara med kommunala transporter och bilpooler. Dessutom lanseras stödinitiativ med fordon med låga utsläpp eller små elbilar.

-Vi kommer att använda hållbara byggmaterial och -produkter. De ska innehålla en hög mängd återvunnet material som bambu och träprodukter märkta med miljömärkningen Forest Stewardship Council. Inför en tillståndsgivning godkänner vi också europeiska normer som exempelvis Svan-märkning, säger Ahmed Baghoum.

De 50 000 invånare, som ska bo i Masdar City, tillåts använda endast hälften av den mängd vatten som emiratens invånare normalt förbrukar.

Kritiker menar dock att projektet måste omarbetas innan man kan tala om ett verkligt hållbart alternativ. Avfallsbränning utan att restprodukterna omvandlas till nyttig biogas eller elkraft är en av de brister som projektets kritiker pekar på.

Om dessa frågor kan lösas på ett tillfredställande sätt kan Masdar City bli en ekologisk modell för hela världen.

Bildtexter:

1_bild:

1_bildMasdar City planeras att bli sex kvadratkilometer stor. Cirka 1 500 företag, däribland många utländska ska beredas plats. Från schweiziska bankväsendet får Masdar hjälp att sätta upp en fond som ska placera ut 250 miljoner dollar i gröna energibolag. Även det svenska Exportrådet har öppnat ett kontor i Masdar City.(Pressbild, Masdar City)

2_bild:

1_bildAlla invånare ges möjlighet att kunna utnyttja åldersanpassade byggnader, torg, marknadsplatser och delta i vederbörliga aktiviteter.(pressbild, Masdar City)

3_bild:

3_bild Masdar City är ett samarbetsprojekt mellan Världsnaturfonden WWF och Förenade Arabemiratens regering. Tillsammans ska vi bygga världens första koldioxidneutrala stad, betonar Ahmed Baghoum, som är ansvarig för tillståndsgivning åt utländska företag, som avser att etablera sig i Masdar City. (FOTO: Markku Björkman)

4_bild:

4_bildSpeciellt utformade vindkraftverk och solfångare, som ger el för kylning av byggnader placeras på hustak. Solfångarna monteras så att de samtidigt framkallar skuggor nere på gatan.(Pressbild, Masdar City)

5_bild.

5_bildByggnaderna i Masdar får ha högst fem våningar. Endast hållbart byggmaterial och – produkter får användas. De ska innehålla en hög mängd återvunnet material såsom bambu och träprodukter märkta med miljömärkningen Forest Stewardship Council. (Pressbild, Masdar City)

6_bild:

6_bildMasdar City ska bli en stad där man försöker ha alla aspekter för ett hållbart samhälle i åtanke. Stadens arkitektur är noga uträknad, eftersom staden är utformad på ett sätt som gör att ökenvindar blåser in, kyler ned och skapar därigenom ett behagligt mikroklimat. (Pressfoto, Masdar City)

7_bild:

7_bildStadens arkitektur är omsorgsfullt utformad, eftersom staden är konstruerad på ett sätt som gör att ökenvindar blåser in, kyler ned och skapar därigenom ett behagligt mikroklimat. De första byggnaderna i Masdar City är närmast färdiga, däribland detta innovationscenter, som kommer att utveckla nya idéer om hållbar energiproduktion. (Pressfoto: Masdar City)

8_bild:

8_bildNoll utsläpp. Stora solkraftverk, som i bilden, kommer att försörja ekostaden med energi. I Masdar City kommer det också att finnas ett universitet och ett innovationscenter som utvecklar nya idéer om hållbar energiproduktion.( pressfoto: Masdar City)

9_bild.

9_bildMasdar City blir svaret på önskan om att diversifiera ekonomin bort från olja och gas även runt Persiska Viken. Det finns en större medvetenhet om det globala klimatet och erkännande av egna fel även där. Därför efterfrågas det nu i hela regionen hållbara lösningar som ger verkliga alternativ till fossila bränslen. (Pressfoto, Abu Dhabi Information)
( Pressbild, Masdar City)