Ground Zero till Tammerfors?

Ground Zero till Tammerfors?

12_bild9_bild10_bild

Ground Zero till Tammerfors?

En multifunktionsarena, omgiven av spektakulära höghus, ska byggas i centrala Tammerfors. Arkitekt är amerikanen Daniel Libeskind, som fick bakläxa på sitt förslag för Ground zero, platsen för terrorattacken i New York 2001-9-11.

Av Markku Björkman

Finlands andra stad, Tammerfors, genomgår ett arkitektoniskt lyft. Flera strandnära bostadsområden med hisnande utsikt har byggts och en gammal fabriksbyggnad har omvandlats till exklusiv galleria.

Nu får staden även en modern multifunktionsarena, ritad av Daniel Libeskind, som också ligger bakom de särpräglade höghusen som ska omgärda arenan, och som kommer att ge Tammerfors stadskärna en ny profil.

Tammerfors är Finlands näst största stad, med drygt 210 000 invånare. Trots det attraktiva läget på en smal landtunga mellan två stora sjöar betraktades arbetar- och industristaden Tammerfors länge som arkitektoniskt slätstruken.

Staden byggdes upp kring forsen Tammerkoski. Här byggdes James Finlayson i början på artonhundratalet Nordens största textilfabrik.  Den hade avgörande betydelse för Tammerfors utveckling till industristad.

Stadens centrum präglas av forsen samt industribyggnaderna i tegel, vattenkraftverken och de gröna parkerna längs stränderna. Det råder en bred enighet om värdet av att bevara de industribyggnader som är centrala i stadsbilden.

Det är framför allt i tre stadsdelar som nya moderna bostadshus har byggts, varav en  direkt vid vattnet. Samtliga hus har stora inglasade balkonger med sjöutsikt och egen hamn för fritidsbåtar.

7_bild

Landmärke

De flesta städer vill ha ett eget landmärke, helst ritat av en välkänd stjärnarkitekt. I Tammerfors är den nya arenan tänkt att bli en symbol för den framgångsrika postindustriella staden.

Under ishockeymatcher kommer arenan att ha en kapacitet för ungefär 11 000 åskådare och under konserter upp till 14 000. Arenan har 50 loger samt drygt 700 parkeringsplatser.

Det ganska ringa antalet parkeringsplatser indikerar att det är meningen att man bör komma till arenan med allmänna kommunikationsmedel, vilket är både praktiskt och ekologiskt då arenan är placerad mitt i centrum vid järnvägsstationen.

Enligt branschens förståsigpåare  kommer komplexet att klart överglänsa den nuvarande nationalarenan i Helsingfors, även om den rymmer färre åskådarplatser.

I motsats till Helsingforsarenan är den dessutom mera lättillgänglig för kollektivtrafik eftersom den byggs ovanpå järnvägen. En tanke är att bygga en direktförbindelse till arenan från buss- och järnvägstationen.

Ovanför spårområdet skapas ett omfattande kontors- och bostadskomplex, inklusive en skyskrapa, på drygt 60 000 kvadratmeter och en centralarena på närmare 50 000 kvadratmeter. I komplexet inryms 1500 arbetsplatser, 260 bostadslägenheter och ett hotell med 250 rum.

Alla dessa funktioner stöder varandra, vilket betyder att arenan kan fungera även då inget större evenemang är på gång. Arenans karaktär som evenemangs- och underhållningscentrum kommer att dra till sig fler aktörer och man väntar sig att området kring arenan piggar upp tammerforsbornas liv samt förebygger att centrum ödeläggs på kvällarna.

Företaget Tampere Central Arena AB samt byggföretaget NCC är huvudansvariga för projektet. Tammerfors stad och Statens Järnvägar har också spelat viktiga roller i förverkligande av projektet.

-Vårt samarbete med Libeskind har varit utmärkt. Hans vision har slagit oss med häpnad, säger Tero Estovirta, chef för NCC i Tammerfors.

Inte bara idrott

Arenan beräknas stå färdig vårvintern 2013 och målet är att ishockey -VM i maj 2013 kan spelas i den nya arenan.  Den behövs också för allt fler internationella kulturhändelser och andra arrangemang.

Av inkomsterna kommer 54 procent från ishockey och 46 % från andra tillställningar.

Arenan strävar enligt projektledaren, Rikard Bjurström, efter att i större utsträckning fungera som ett underhållningscentrum än bara en idrottsarena.

Enligt en undersökning som gjorts av Tammerforstidningen Aamulehti stöder en stor majoritet av de tillfrågade Libeskind – projektet. De flesta är överens om att det behövs en ordentlig ansiktslyftning i stadskärnan.

Aamulehti uppmanade nyligen på sin ledarplats Tammerfors att gripa ögonblicket, “Tartu hetkeen, Tampere”. Det är dags, enligt tidningen, att höja målsättningen till  ”internationell nivå” . Det finns dock en del kritiska röster som anser att projektet kommer att spränga alla kostnadsramar

Förhandlingarna med privata investerare har avslutats. Det har samlats in drygt 65 miljoner euro av vilka ca. 55 miljoner är i form av lån. Det finns dock uppgifter om att det hela kommer att kosta betydligt mera. I somras beslutade fullmäktige att staden går i borgen för projektet, vilket även finska staten har gjort.

11_bild5_bild.