december 2012

Hur många bilar blir det,,,? Nytt sätt att mäta trafikalstring Planerare som ska räkna på trafikalstring vid nyexploatering eller förändringar i befintlig miljö har en svår uppgift. Hur mycket biltrafik kommer att genereras? Hur är det med de andra trafikslagen? Hur kan man som planerare påverka trafikmängder...

Smarta resval styr stadsutvecklingen Välkommen till Europas största konferens om Mobility Management i Gävle 2013. 29-31 maj kommer deltagare från Sverige och hela Europa att samlas i Gävle för att diskutera hållbart resande vid konferensen ECOMM 2013 - European Conference on Mobility Management. Årets tema är “Smart...

Asfaltera grönt! I Sverige produceras ungefär sju muljoner ton varmasfalt årligen. Nu övergår ally fler företag och kommuner successivt till denna sk gröna asfalt, som kan läggas vid betydligt lägre tenperaturer och som därmed är mindre energikävandde – och dessutom fri från giftiga rökgaser. Av Jens Busch,...