december 2013

[caption id="attachment_1573" align="aligncenter" width="576"] Kiruna kyrka kommer att monteras ned och byggas upp i Nya Kiruna Foto: Kiruna kommun[/caption] Att städer beroende på naturkatastrofer, ekonomisk utveckling eller krig förödas är ingen ny eller unik företeelse. Men att en stad vars existens är hotad flyttas är något...

[caption id="attachment_1555" align="alignnone" width="576"] Kan Landskrona skyddas mot stigande havsnivåer med hjälp av en nyanlagd arkipelag?Bilden är hämtad ur Vision 2063.[/caption]   Klimatförändringarnas effekter kan redan idag skönjas. Vi kan vänta oss ett våtare och varmare klimat med stigande havsnivåer, intensivare regn och högre flöden. I planeringssammanhang...

[caption id="attachment_1541" align="aligncenter" width="640"] En huvudvattenledning byts ut mellan Umeåstadsdelarna Olofsdal och Mariedal. Foto: Umeva[/caption] I Sveriges största kommun – Stockholm har politikerna beslutat att inte prioritera planerat underhåll av dricksvattenledningarna. Den plan för ett säkrat dricksvatten till närmare en miljon människor som borde vara långsiktig...

                      Stadsbyggnad nr 6 2013 Tema Vatten & Klimat: Umeå tacklar underhållsskulden Landskrona klimatanpassar Kiruna tar greppet Hållbara San Diego ...

[caption id="attachment_1518" align="alignnone" width="583"] Stefan Attefall besökte KT:s årskongress Kommunal Teknik 2013.[/caption]   Civil- och bostadsminister Stefan Attefall besökte KT:s årskongress Kommunal Teknik 2013. Stadsbyggnad fick en kort intervjustund med ministern efter hans föredrag.  1. Mycket av det pågående utredningsarbetet syftar ju till att få marknaden att fungera...