Örebros Manhattan

Örebros Manhattan

Från ovan ser Eyrafältet ut som Manhattan. Än så länge utan skyskrapor, men med idrott, handel, bostäder och event. Steg för steg har området utvecklats till en arenastad och expansiv stadsdel bara ett par minuter från centrum i Örebro.

– Att ha alla tävlingsarenor samlade centralt tillsammans med bostäder och kommersiella lokaler är unikt, säger Ulf Nykvist, planchef på Örebro kommun.

2012-03-28 Idrottshuset_616

Arenorna på Eyrafältet har funnits länge i sin ursprungliga form. I samband med utvecklingen av området har Idrottshuset, Behrn Arena (fotboll, ishockey och bandy, tidigare Eyravallen och Vinterstadion) samt Eyrabadet renoverats, byggts till och moderniserats. Samtidigt har kommersiella lokaler byggts in i arenorna och bostäder har byggts i flera etapper. Totalt kommer Eyrafältet att innehålla cirka 500 bostäder när området är fullt utbyggt.

Utvecklingen av området inleddes i och med Örebro kommuns planprogram 2001. Där står:

”Planprogrammets syfte är att visa Eyrafältets framtida innehåll och struktur. De centrala sportanläggningarna Idrottshuset, Eyravallen och Vinterstadion avses behållas och utvecklas, kompletteras med bostadsbebyggelse och fungerande trafikanläggningar.”

Både Inger Sundström, f d chef för Stadsbyggnadskontoret (1998-2012), och Ulf Nykvist, planchef, har varit med under hela processen med Eyrafältet.

– Utgångspunkten var att förtäta staden på ett intelligent sätt, så att både stadsliv och människor skulle få sitt. Samtidigt ville vi utveckla arenorna så att de uppfyller internationella säkerhetskrav och ger utövarna på elit- och breddnivå rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet, säger Inger Sundström.

Under resans gång har det vid flera tillfällen diskuterats om vissa av arenorna ska flyttas utanför stadskärnan som i många andra större städer. Bland annat för att tillgodose parkeringsbehovet och för att frigöra attraktiv tomtmark centralt.

– Vi tänkte givetvis efter mycket noga och kom fram till att det inte alls är säkert att man löser stadens behov genom att flytta arenor utanför stadskärnan. Tvärtom, vi menar att centralt belägna arenor förser staden med energi och vice versa. Det skapar en puls som är direkt nödvändig för stadens utveckling.

– Dessutom, fortsätter Inger Sundström, har utvecklingen av Eyrafältet gjort att det har blivit en länk mellan universitetet och centrala Örebro. Visserligen är det några kilometer mellan Eyrafältet och universitetet, men hela stråket från centrum till universitetsområdet bildar en naturlig och fungerande helhet. På sikt är det möjligt att stråket förtätas ytterligare.

Och parkeringsfrågan?

– Den har debatterats hela tiden, säger Ulf Nykvist. Vårt mål har varit att alla bostäder och lokaler ska klara sitt parkeringsbehov. Arenorna ska klara sitt vardagsbehov, det vill säga i anslutning till träningar och ordinarie verksamhet. Däremot kommer området aldrig fullt ut att klara det parkeringsbehov som finns vid matcher och större event. Då får besökarna räkna med att parkera i centrala p-hus. Tack vare arenornas centrala läge är det lätt att ta sig dit till fots, med cykel eller buss. Vi har märkt att det är fler och fler som gör det.

Utvecklingen av Eyrafältet har uppmärksammats stort nationellt.

– Vi får ta emot många studiebesök. Senast var det en delegation från Göteborg här. Där har man planer på att utveckla området kring Rambergsvallen på Hisingen. De var imponerade av hur vi har gjort med Eyrafältet.

En framgångsfaktor med Eyrafältet är att det har utvecklats av både kommunen (med det kommunala fastighetsbolaget Örebroporten som drivande kraft) och privata aktörer. Och genom att bygga in kommersiella lokaler i arenorna har man lyckats bra med finansieringen.

Idag ter sig området i stort sett klart. Men än återstår en hel del bostäder att bygga. Eyrabadet ska renoveras klart och eventuellt kompletteras med bostäder. Och det finns planer på att bygga ett kontorshus framför Behrn Arena/Ishallen.

– Hela processen har i stort sett gått väldigt bra. Eyrafältet är ett fantastiskt fint område som kommer att utvecklas ytterligare, säger Ulf Nykvist.

– Både örebroare och besökare är saliga över närheten mellan stadskärnan och arenaområdet. Jag är stolt över den satsning vi har gjort. Vi har gjort rätt. Det har redan visat sig. Och kommer att visa sig ännu tydligare i framtiden, säger Inger Sundström.

 

Text: Pelle Svensson