Solcellsbelysta vägar, parker och torg

Solcellsbelysta vägar, parker och torg

Oregonväg m solcellsbelysningSolcellsbelysning i offentliga miljöer, parker och på vägar ökar alltmer runtom i Nordamerika nu när tekniken förbättrats och kan lösa även andra kritiska infrastruktursproblem.

Solcellsdrift innebär inte bara minskad användning av fossila bränslen. En annan väsentlig fördel med dagens solcellsbelysning är att den redan från början konstrueras med minskad ljusförorening [AS1] i åtanke, ett stort problem framförallt i USA. Ljusförorening är inte bara negativt för människor utan har visat sig ha ekologiska effekter på insekter och fåglar.

Fristående gatlyktor innebär också att man kan placera belysning i miljöer där det inte är önskvärt eller möjligt att dra ledningar i luften eller marken; områden med känslig vegetation, nationalparker, öar eller bergsterräng. Lummi-nationen i staten Washington lever i ett våtmarksområde och att dra dit el dit var varken billigt eller praktiskt. Nu installerar man solcellsdriven belysning som också är förenligt med viljan att leva miljövänligt.

Samma motivation ligger bakom T´Sou-ke-nationens solkraftssatsning på kusten av Vancouver Island. Havet som omger dem är en känslig biotop men nu riskerar man att se utökad trafik av oljefartyg[AS2] . På T´Sou-ke: s hemsida står deras devis: ”när det sker ett riktigt stort solenergiutsläpp, kallas det en vacker dag”. Indiangruppen har byggt ett av provinsens största solkraftsprojekt och minskat sin elkonsumtion med 75%. För detta har de utsett till Solar City av organisationen Canadian Solar Cities. Solcellsdriven belysning är den senaste satsningen. Grannstaden Colwood på Vancouver Island inspirerades av T´Sou-ke: s initiativ och påbörjade sin egen satsning. I stadskärnan är de flesta trafikljus solcellsdrivna och under 2014 ska man installera solcellsdrivna gatlyktor. Projektansvarig, Judith Cullington, berättar hur man sedan starten 2009 knappt upplevt några tekniska problem, svårare var det att övertyga de boende om hållbarheten i satsningen. Federala bidrag gjorde det möjligt för invånarna att göra egna solkraftssatsningar och härnäst ska man utöka satsningen från den lilla stadskärnans 16 000 invånare, till kransområdets 350 000.

Frihet, trygghet och ekonomi

Solcellsdriven belysning ökar flexibiliteten och gör det möjligt att snabbt anpassa belysning till behov. I Nordamerika är det vanligt med små eller tillfälliga busshållplatser som bara består av en stolpe och dessa kan nu enkelt belysas för ökad synlighet och trygghet. Detsamma gäller för mörkare partier på cykel-, och promenadstråk, i parker och parkeringsplatser. Trottoarer kan få egen belysning som förbättrar både trevnad och trygghetskänslan och gör det möjligt att koncentrera belysningen över vägytan bättre.

I staden Detroit, som förklarades i konkurs förra året, är numera bara 60% av utomhusbelysningen tänd. Staden har vare sig råd med personal, materialinköp eller elkonsumtionen. Dessutom är Detroit en av två större städer i USA som fortfarande har ett seriekopplat nät. Släcks en del så släcks hela områden. Solcellsdrivna gatlyktor kan ge Detroit ny belysning utan att man behöver vänta till man har råd att göra om hela elnätet. I stadsdelen Highland Park har man insett detta och när staden monterade ned en tredjedel av området samlade invånarna in pengar till solcellsdrivna gatlyktor som ökade trygghetskänslan på natten.

På andra sidan Detroit-floden ligger den betydligt rikare, kanadensiska staden Windsor. Här har stadsledningen redan börjat investera i solcellsdriven gatubelysning i förebyggande syfte. Driften av Windsors 22.417 gatlampor kostar i nuläget ca 7 miljoner SEK om året. Ontarios elbolag IESO, beräknar att elpriserna kommer att gå upp med 30% bara under 2014. Övergången till LED-lampor som nu görs kommer innebära en besparing i elkonsumtion med en tredjedel men över tid kommer ökade elpriser äta upp den besparingen. Genom att byta ut gatlyktorna till fristånde solcellsbelysning kan man göra en 100% besparing i elkonsumtion och kvar blir bara marginella driftkostnader.

Raserad infrastruktur, naturkatastrofer, mörker och kyla

Nordamerikansk infrastruktur är katastrofalt eftersatt. I många fall är system och material över 60 år gamla. De redan känsliga systemen utsätts allt oftare för extrema väderhändelser och hinner knappt repareras mellan översvämningar, stormar, skogsbränder och isregn. Kanadas infrastruktur beräknas kräva en investering på 1 biljon CAD (1 CAD är 5,80 SEK) och USA:s 3,6 biljoner USD (1 USD är 6,41 SEK). Ingen myndighet i världen har råd att göra de insatser som behövs, fastlogs det på en kanadensisk katastrofberedsskapskonferens förra året. Konferensen hölls veckorna efter att södra Alberta med oljehuvudstaden Calgary och kringliggande jordbrukssamhällen förlamats av översvämningar i flera veckor. Samma område hade bara sju år tidigare drabbats av vad som då kallades för en 100-årsöversvämning. Fristående solcells-, och vindkraftsdrivna belysnings-, och elsystem behövs för att göra samhällen mindre utsatta både under och efter katastrofer och minska kostnaden för nyinvesteringar.

Den relativt långsamma utvecklingen av solcellsbelysning har gjort att många tvekat att investera. Städerna Dawson Creek och Kimberley tillhörde pionjärerna med solcellsbelysning för tre-fyra år sedan. I ingendera stad är man helt nöjd. I Kimberley laddade inte panelerna optimalt där dem placerats i ett skogsområde och batterierna fungerade inte så bra, men projektansvarige Michael Fox använder fortfarande belysningen. Flexibiliteten passar den lilla staden Kimberleys behov, så han kommer göra nya investeringar. Även i Dawson Creek som var den första att utses till Solar City innebär den breda solkraftsatsning man gjort att projektansvarige Kevin Henderson bevakar nya solcellsbelysningsprodukter.

Bara sedan investeringarna i Kimberley och Dawson Creek gjordes har utvecklingen av solcellsteknologi i Kanada ökat explosionsartat. På handelsorganisationen CanSIA: s senaste konferens kom det 2 500 besökare och 150 utställare och idag säljs solcellsbelysning av 50 företag bara i Kanada. Produkterna sträcker sig från olika former av hybrider som kan drivas av både sol och vind, enbart sol, som kan kopplas in på nätet eller vara helt fristående och med olika typer av panel, lamp-, och batterityper. Skräddarsydda produkter och batterier håller för vintertemperaturer ner till -40 C.

För trots kylan och mörkret på vinterhalvåret har det visat sig att många områden i Kanada är väl lämpade för solkraft. Provinsen Alberta, har flest soltimmar per år i Kanada, även på vintern. I staden Manyberry får man 332 soldagar per år!

Ett problem har tidigare varit att få tillförlitlig drift och användarvänlig installation och underhåll. Företaget Clear Blue har därför utvecklat mjuk-, och hårdvaror som gör det möjligt att styra och underhålla den fristående belysningen. –Precis som vi sett att Smarta nät har blivit en nödvändig del av elektronisk infrastruktur så har vi utvecklat Smarta fristående (Smart Off-Grid) teknologier för att ge driftsäkerhet, säger Susan Davis. Genom att utnyttja datamolntekniken kan användarna fjärrstyra via dator eller smarta mobiltelefoner och programmera driften över dygnet och olika dagar.

Framtidsprognos

År 2020 ska 90% av elektriciten i Kanada tas från utsläppsfri energi och enligt konsultbyrån Frost & Sullivans beräkningar kommer minst 10% av nya gatlampor vara solcellsdrivna. I USA publicerades nyligen en rapport av United States Conference of Mayors som beskriver hur 288 borgmästare planerar infrastruktursatsningar de närmsta två åren. Näst högst på listan över behov ligger utomhusbelysning. Högst på listan över prioriterad teknologi ligger LED och solkraft. Redan nu använder hälften av de aktuella städerna solgenererad energi.

Över 25% av jordens befolkning saknar tillgång till elekticitet och på många platser där det finns är tillgången dyr och otillitlig. Utvecklingen av fristående system får extra incitament av det behovet, vilket i sin tur driver fram utvecklingen av driftsäkra och kostnadseffektiva produkter.

© Anna Larsson Berke, Mars 2014


 [AS1]Begreppet kanske ska förklaras?

 [AS2]Kan man uttrycka det –för att undvika en utökad trafik av oljefartyg?