Stadsbyggnad nr 4/2015 ute nu! Numret innehåller massor av god läsning som inspirerar efter semestern.

Stadsbyggnad nr 4/2015 ute nu! Numret innehåller massor av god läsning som inspirerar efter semestern.

Stadsbyggnad_4_2015-5.8.inddTemat för nummer 4 är Hållbara städer och energi, som ges ut strax före Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress Kommunal Teknik 2015 i Stockholm 8-9 september med Tema Stad och land tillsammans för miljöanpassad tillväxt. I numret kan du därför läsa många artiklar med koppling till kongressorten Stockholm, exempelvis kan du läsa om Stockholms Framkomlighetsstrategi och om Gångplan för Stockholm.

I nummer 4 kan du också läsa om en plusenergitävling inför en markanvisning i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms kanske hetaste stadsutvecklingsprojekt. Läs också om hur Örebro prövar nya grepp vid markanvisning.

Läs även om hur Västerås satsar på kollektivtrafiken med nya linjedragningar, elbussförsök och inte minst ett nytt resecentrum.

Detta och mer får du i nr 4/2015 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!