Använd ungas idéer för att lösa den akuta bostadsbristen

Använd ungas idéer för att lösa den akuta bostadsbristen

CMYK_hipsters_500Idag saknar 353 000 unga människor i Sverige en egen bostad . Det är en siffra som är ganska svår att greppa; nästan var tredje person mellan 20 och 27 år. Mer än hela Malmös befolkning. 353 000 unga som bor kvar hemma hos mamma och pappa; betalar höga hyror på andra-, tredje- eller fjärdehandskontrakt och sover på kompisars soffor. 353 000 unga som saknar ett eget hem. Så borde det inte vara.

UngBo är ett kommunikationsprojekt initierat av Malmö stad i samarbete med byggbranschen för att väcka debatt om bostadsbristen bland unga. Med idétävlingar, genomförandet av Sveriges första boutställning för unga och en nationell bostadskonferens har projektet samlat bostadsmarknadens aktörer för att ta gemensamt ansvar för ökat byggande med unga som målgrupp.

Den främsta anledningen till att bostadsbristen slår hårt mot unga är att de som grupp har begränsade ekonomiska resurser. Som 20-någonting har du haft lite tid att arbeta dig upp till en god lön, att spara pengar på banken, få goda referenser och skapa stora kontaktnät. De flesta 20-någonting har haft fullt upp med att utbilda sig och ta steget in på arbetsmarkanden. Om de har turen att få ett jobb vill säga.

För en annan orsak till ungas utsatthet på bostadsmarknaden är den utbredda arbetslösheten. Har en inget arbete och ingen inkomst är det svårt att efterfråga en bostad. Samma sak gäller omvänt; har en ingen bostad kan det i många fall vara svårt att efterfråga ett arbete.

Det kan också vara svårt att få bostad trots att en har ett arbete, till och med om en har en god lön. För både banken och de flesta hyresvärdar kräver en fast inkomst för att bevilja lån och teckna förstahandskontrakt. Hälften av 15–24 åringarna och en fjärdedel av 25–29 åringarna arbetar på tidsbegränsade anställningar och har därmed ingen möjlighet att hyra i första hand eller köpa en bostad. Istället
är de förvisade till en dyr andrahandsmarknad.

Vad händer då när unga inte får arbete eller bostad; när de står utanför systemet? Konsekvenser ser vi i form av en negativ inställning till det system som stängt dem ute. Att en slutar att värna demokratin. I den världsomspännande undersökningen World Value Survey visade resultatet 2011 att svenska ung- domar är allt mer positivt inställda till diktatur. Bostadsbristen är ett hot mot demokratin.

Bostadsbristen är också ett hot mot ekonomin. I takt med att unga får allt svårare att etablera sig på bostads- och arbetsmarknaden tar det längre tid innan de blir självförsörjande och tar plats i samhället. Swedbank har visat att Malmö-regionen går miste om 5 miljarder i utebliven tillväxt varje år bara på grund av bostadsbristen . Det här är en utveckling vi måste motverka.

BOSTÄDER INTE BARA TILL RIKA

Bostadsbrist är ett problem som Sverige har brottats med under många år. Den har förvärrats under de fyra år som jag har arbetat med frågan för att under hösten 2015 bli akut. Förra året sökte totalt 163 000 människor asyl i Sverige. Inte alla men många av dessa människor kommer att skapa sig en framtid i Sverige. Och de behöver någonstans att bo.

Denna grupp kommer att ha svårare att få arbete eftersom de har färre kontakter och erfarenheter på den svenska arbetsmarknaden och svårare att efterfråga en bostad eftersom de inte har fasta anställningar och sparat kapital. Förutsättningarna för denna grupp liknar i många delar ungas situation. Skulle vi kunna använda kunskapen om ungas bostadssituation och erfarenheterna från UngBo för att möta den utmaning vi står inför idag med en stor grupp människor som behöver bra och billigt boende snabbt?

I UngBo bestämde vi oss för att använda ungas tankar och idéer för att väcka debatt om deras situation på bostadsmarknaden och hitta förslag på lösningar. Hösten 2011 startade UngBo 12:s idétävling som samlade in över 350 förslag på hur unga vill bo i framtiden. När vi analyserade de inkomna bidragen kunde vi se fem utmärkande trender för hur unga vill bo: flexibelt, grönt, kollektivt, bilfritt och med fler funktioner kopplade till sitt boende. (Du kan läsa mer om trenderna på vår hemsida). De vinnande bidragen byggdes upp på Sveriges första boutställning av unga för unga i Malmö i september 2012. Under en månad lyssnade, samtalade, diskuterade och debatterade branschen, unga, tjänstemän och politiker om hur vi kan lösa bostadsbristen bland unga.

Det hela resulterade i ett UngBo-initiativ som stipulerar vad kommun, bransch och stat kan göra var och en för sig för att det ska byggas fler bostäder som unga kan efterfråga. Men framför allt fokuserar det på vad vi kan göra tillsammans. Bostadsfrågan är nämligen alldeles för komplex för att kunna lösas av en part.

Efter utställningen stod vi inför den stora utmaningen att överföra teori till praktik. Att det faktiskt börjar byggas. Hösten 2012 bjöd våra samarbetande bostadsföretag in till en markanvisningstävling för ett utvecklingsprojekt med hög experimentnivå. Vann gjorde Byggvesta och Utopia arkitekters kompislägenheter som förenklar för unga att bo tillsammans.

Toppen tyckte vi, men det räcker inte för att lösa bostadsbristen. Små lägenheter är det som unga främst efterfrågar och samtidigt de lägenheter som är dyrast att producera. Hösten 2014 startade UngBo idétävlingen Funky rooms med syftet att utmana invanda föreställningar om hur en kan bo, var det kan byggas och om det alltid måste vara dyrt med kvalitet. Våtrum tar proportionellt stor plats i små lägenheter och är dyra att producera. Uppgiften i Funky rooms var därför att ta fram idéer på hur dessa ytor kan göras mindre och billigare utan att kompromissa med funktion eller tillgänglighet.

Och några lyckades. Genom att låta ytorna få dubbla funktioner såsom att diskbänken kan bli ett skrivbord och dörren en hylla löste en deltagare boende på elva smarta kvadrat som är både funktionellt och tillgängligt.

LYCKADE LÖSNINGAR

Lika innovativa ska vi vara nu. För att lösa bostadsbristen måste vi med varje åtgärd slå många flugor i samma smäll. Bidragen i UngBos idétävlingar ger förslag på hur vi kan bo billigare och med mindre miljöpåverkan genom att minska energiförbrukningen. De visar hur vi genom att dela ytor och funktioner kan få hög kvalitet till lågt pris. De har idéer på tillfälliga boendelösningar som kan anpassas efter plats och behov. De pekar på att vi genom att minska bilens utrymme kan få plats för mer kollektivtrafik och fler bostäder. Och de visar att vi måste våga tänka nytt och samarbeta för att ta oss ur den här situationen.

Det är en stor utmaning vi står inför nu. Det gäller att hålla många bollar i luften samtidigt för att lösa bostadsbristen både på kort och på lång sikt. Vi vill vara en del av lösningen och delar gärna med oss av kunskap och idéer från UngBos arbete.

Text: Hannah Wadman, Projektledare UngBo