Stadsbyggnad nr 6/2016 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning inför julen.

Stadsbyggnad nr 6/2016 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning inför julen.

Temat för nummer 6 är Klimat och du kan läsa om hur du kan kalkylera så att infrastrukturen blir klimatsmartare. Trafikverket har tagit fram ett verktyg.

I numret kan du läsa om hur Malmö planerar för skyfall bland annat genom att inventera stadens lågpunkter.

I numret kan du också läsa om Kristianstads arbete med att valla in staden i väntan på nästa högvatten.

Läs om Sundsvalls klimatstrategi som ska hantera både eld och vatten – detaljerad kartläggning av vattnets väg vid regn underlättar att simulera vad som kan inträffa samtidigt som skog nära tätort ska förvaltas för att minska brandrisken.

Detta och mycket mer får du i nr 6/2016 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!