Stadsbyggnad nr 2/2017 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Stadsbyggnad nr 2/2017 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Temat för nummer 2 är Stadsmiljö och du kan läsa om hur vi kan följa upp kvaliteten i allmän platsmark med exempel från Annedal i Stockholm.

I numret kan du läsa om hur Örebro skapar små oaser i innerstaden genom att anordna mikroparker.

I numret kan du också läsa om alternativ till kortklippta gräsmattor – SLU-forskare förordar blomsterängar som ökar den biologiska mångfalden och sänker kostnaderna.

Läs även om jakten på den multifunktionella gatan med exempel från Mariestad, Uppsala och Eskilstuna.

Missa inte heller minitemat Tjänstemannens utmaningar.

Detta och mycket mer får du i nr 2/2017 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!