Stadsbyggnad nr 5/2017 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Stadsbyggnad nr 5/2017 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Temat för nummer 5 är Infrastruktur och du kan läsa en stor intervju med bostadsministern som berättar om vad han ser som den största utmaningen.

I numret kan du läsa om hur spårsatsningar efterlyses och behovet av att tänka nytt kring finansiering för att täcka det enorma investeringsbehovet.

I numret kan du också läsa om hur de kommuner som är bäst på laddinfrastruktur och elbilar arbetar med frågan.

Läs även om läget i landet för grundvatten och dricksvatten och de mångmiljardinvesteringar som väntar för vattenledningsnäten i landets kommuner för att klara förnyelse, befolkningsökning och klimatanpassning.

Detta och mycket mer får du i nr 5/2017 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!