Stadsbyggnad nr 1/2018 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Stadsbyggnad nr 1/2018 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig och inspirerande läsning.

Temat för nummer 1 är Att leda och styra processer och du kan läsa om hur SKL:s öppna jämförelser visar att detaljplaneprocessen inte är ett hinder för byggande.

I numret kan du läsa om att allt fler typhus upphandlas, SKL:s ramavtal och föregångaren SABO:s Kombohus har tillsammans hittills resulterat i cirka 10 000 lägenheter med överkomliga hyror.

I numret kan du också läsa om hur Trafikverket och kommuner ofta hamnar på kollisionskurs, när den nationella väg- och infrastrukturplaneringen inte matchar kommunernas lokala planer och miljömål.

Läs även om renovräkningars effekter på boende, hur samnyttjande kan leda till effektivare markanvändning samt att Richard Florida ångrar idéerna om den kreativa klassen.

Detta och mycket mer får du i nr 1/2018 av Stadsbyggnad. Hoppas att du får en nyttig och inspirerande lässtund!