3D-seminarium i Örebro lockade många

FSS Nyhetslogotype

3D-seminarium i Örebro lockade många

Det var många intresserade deltagare som slöt upp när Föreningen Sveriges Stadsbyggares 3D-seminarium drog igång 27 november. De fick ta del av flera konkreta exempel på arbete med 3D i olika kommuner runt om i Sverige.

Ett axplock av programpunkterna:

Tamarinden – tillgängliggöra det nya gaturummet. Emil Andersson och Emma Gren från Örebro berättar om området Tamarindens utveckling med fokus på livet mellan husen och smarta lösningar. Olika tekniska lösningar har använts för att förmedla detta till medborgarna.

Arkitekts, planhandläggares och GIS-ingenjörs samarbete runt utskriven 3D-samrådsmodell. Christian Gullin från Landskrona berättar om att en fysisk utskriven 3D-modell i planprocessens samrådsskeden har visat sig vara något väldigt omtyckt i Landskrona. Att få rätt effekt och förmedla önskat budskap, i samband med olika kompetensnivåer inom 3D, kan dock vara en utmaning.

3D och kartor i gemensam portal. Elisabeth Ledin från Västerås berättar om hur Västerås arbetar med en gemensam portal för 3D och kartor för att nå ut med stadsbyggnadsprojekt till stadens invånare. Portalen kompletteras med både fysiska modeller och en AR-app.

Seminariet pågår 27-28 november.