Hamnoasen i Landskrona är Årets Stadsbyggnadsprojekt

Hamnoasen i Landskrona är Årets Stadsbyggnadsprojekt

Arkitektdrivna bostadsprojektet Hamnoasen i Landskrona har utsetts till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2019. Juryns motivering lyder: Kommunens ambition att öka sin attraktivitet som bostadsort, med hjälp av stadsbyggnadsprojekt, har förvaltats väl av STADSTUDIO i det arkitektdrivna projektet i kvarteret Hamnoasen i Landskrona. Kvarteret bjuder på en genomtänkt arkitektonisk gestaltning där platsens fördelar och närheten till Öresund tas tillvara. Mötesplatserna på gården, en gåvänlig trappa, loftgångar och generösa utrymmen kring förråden på taket skapar förutsättningar för spontana och planerade möten.

Alexander Lenre Simittchiev, arkitekt SAR/MSA samt VD och grundare av STADSTUDIO, är både glad och stolt över såväl projektet som utmärkelsen.
– Det här är ett projekt, som vi har drivit i egen regi. Det är en styrka som arkitekter att göra något platsspecifikt och det har också varit vår ambition från start att göra något unikt och skräddarsytt för kvarteret.För fem år sedan, 2014, fick STADSTUDIO – som grund- ades 2011 – markanvisning i Landskrona på den centralt belägna fastigheten med färdig detaljplan.
– Vi arbetade fram ett förslag i god dialog med kommunen, berättar Alexander Lenre Simittchiev.
Om fördelen med arkitektdrivna projekt är bättre möjligheter till platsanpassning så är en nackdel att genomförandet kan bli en stötesten, gällande både byggande och finansiering. Efter ett tag var de framme vid läget att projektet måste genomföras på något sätt, vilket krävde större ekonomiska muskler.
Första tanken var att STADSTUDIO skulle gå ihop med någon beställare som de arbetar med till vardags. Det visade sig vara svårare än de först hade trott.
– Landskrona särskiljer från andra svenska kommuner. På andra håll finns de utsatta områdena i mer perifera lägen, men Landskrona hade stora sociala problem i centrum, bland annat på grund av flera oseriösa fastighetsägare.Svårigheterna var så stora att projektet var farligt nära att avbrytas.
– INGEN ville gå in och samarbeta trots det vattennära läget, 50-100 meter från Öresunds vatten, säger Alexander Lenre Simittchiev.
STADSTUDIO ville dock inte lämna tillbaka markanvisningen och kämpade vidare.
– Genom ett partnersamarbete med Mårten Edstrand, som är projektutvecklare, samt en finansiär och en projektledare kunde vi genomföra projektet. Banken hade det relativt hårda kravet på 70 procents försäljning innan de gav ett lån för byggnation vilket forcerade behovet av att sälja och bygga fort.
Till slut gick det riktigt bra och de kunde följa den snäva tidsplanen, cirka ett år från byggstart till inflyttning, som var ett måste.
– Vi behövde bygga på rekordtid, eftersom försäljningen var en så stor utmaning, då det är lättare att sälja med ett tidigt inflyttningsdatum. Byggstarten skedde i slutet av 2016 och ett år senare med inflyttning strax före jul 2017 kunde vi konstatera att vi hade lyckats, säger Alexander Lenre Simittchiev.
En viktig ledstjärna i projektet var att samtidigt som det skulle vara arkitektritat med hög kvalitet så skulle det också erbjudas till ett bra och överkomligt pris.
– Prisnivån var en utmaning, inte minst eftersom bostäder i Landskrona såldes betydligt lägre jämfört med Malmö, sam- tidigt som byggkostnaden var den samma.
Förutom den ekonomiska hållbarheten så har även den sociala varit i fokus, med gemensamma ytor som uppmuntrar till sociala kontakter, vilket i sig är trygghetsskapande då grannarna lär känna varandra bättre.Hamnoasen består av 10 bostäder i parhus och ett flerfamiljs- hus med 16 lägenheter samlade runt en bostadsgård med gemensam pool. Kvarteret har fått en varierad och luftig utformning och trots sin lilla storlek har det kommit att inrymma olika boendeformer. En länk mellan gård och takterrass utgörs av flerbostadshusets utvändiga trapphus, vilken bildar en vertikal förlängning av gården och ger soliga uteplatser för lägenheterna. Högst upp med utsikt över Öresund samsas den gemensamma takterrassen med lägenheternas förråd, utformade som möblerbara små kolonistugor eller sommarbodar med var sin odlinglåda utanför.
– Landskrona har en enorm potential och kommunen har arbetat hårt under senare år för att lyfta Landskrona. Hamnoasen har varit en del i detta och en ambition från kommunens sida var att folk utifrån skulle flytta in, så blev det också – ungefär hälften av de som flyttade in i Hamnoasen kom från andra kommuner. Det är inspirerande att vara en del av förändringen. Vi på STADSTUDIO känner att vi har gått från att vara arkitektkonsulter till att bli samhällsbyggare, säger Alexander Lenre Simittchiev.
Branschresponsen har varit positiv med Region Skånes arkitekturpris 2018 och publicering i tidskriften Arkitektur – och nu alltså Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelse Årets Stadsbyggare 2019.STADSTUDIO, som har störst fokus på Skåne, är fortsatt intresserat av Landskrona.
– Vi har en tät dialog med kommunen och diskuterar nya markanvisningar. Vi arbetar vanligtvis med stora utvecklingsområden tillsammans med våra beställare. Men i våra egenregiprojekt vill vi gärna ha utmanande och komplexa urbana projekt, då får vi ut det bästa av det arkitektdrivna arbetssättet, säger Alexander Lenre Simittchiev.
Text: Stefan Wemmel Ljung, redaktör Stadsbyggnad. Foto: STADSTUDIO