3D-seminarium 2020 genomförs pandemianpassat

FSS Nyhetslogotype

3D-seminarium 2020 genomförs pandemianpassat

Föreningens 3D-seminarium 2020 genomförs som planerat i Båstad 1-2 september. För att göra det möjligt har det satts ett tak för antal deltagare som medverkar fysiskt på plats, samtidigt som utformningen på plats har anpassats för att undvika smittspridning till exempel genom gott om utrymme mellan sittplatserna i konferenslokalen. Dessutom har distansmedverkan möjliggjorts. Maxtaket för antalet fysiska deltagare nåddes och nästan lika många deltar på distans.

Intresset för att lära sig mer om 3D i stadsbyggandet är stort och på seminariet finns många goda exempel från olika delar av Sverige; digital tvilling genom drönardata, speloptimeringsteknik och Unity, nyttan med flygburen laserskanning, Bim och dess koppling till stadsmodeller samt mycket mer.

3D-seminarium 2020