Stadsbyggnadsdagarna 2020 drog publik i Borås

FSS Nyhetslogotype

Stadsbyggnadsdagarna 2020 drog publik i Borås

Är vårt stadsbyggande välkomnande för alla? Det är en av många frågor som lyfts under Stadsbyggnadsdagarna 2020 på Borås kongress i Borås 11-12 mars. Temat för årets upplaga av konferensen Stadsbyggnadsdagarna är Attraktiva städer för mångfald och hållbarhet.

Föreningens arrangerande kommittéer hälsade välkomna till konferensen genom Petter Skarin från Trafikkommittén och Ulrika Edlund från Kommittén för Hållbar Stadsbyggnad. Moderator vid konferensen är Sarit Monastyrski.

Därefter hälsade även Borås kommun välkomna genom kommunalråd Kerstin Hermansson och kommunens stadsarkitekt Richard Mattson samt stadsantikvarie Fredrik Hjelm.

Insprängt mellan de aktuella föredragen hölls också flera rundabordssamtal där deltagarna på Stadsbyggnadsdagarna presenterade sig för varandra.