Föreningen har fått två nya hedersledamöter

Föreningen har fått två nya hedersledamöter

Årsmötet i september beslutade om två nya hedersledamöter. Förre ordföranden i föreningen och alltjämt kansli- och medlemsansvarig funktionär samt internationell samordnare, Jan G Nilsson förärades denna hedersbetygelse, liksom även senior adviser i föreningen, Åke Persson som dessutom firar 50 (!) år som medlem i föreningen.

Under Åke Perssons 50 år som medlem har han haft en rad viktiga uppdrag i föreningen. Han har bland annat varit ordförande för Lantmäterikommittén, styrelseledamot och internationell samordnare, innan sin nuvarande roll som senior adviser. Utöver sitt föreningsengagemang är Åke Persson känd för sina 3D-utbildningar över hela landet. Han var dessutom lantmäterichef i Göteborgs stad under många år.

Även Jan G Nilsson har haft flera viktiga uppdrag i föreningen. Han precis som Åke Persson varit ordförande för Lantmäterikommittén. Jan G Nilsson har även varit styrelseledamot och framför allt föreningens ordförande, innan sina nuvarande roller som internationell samordnare samt kansli- och medlemsansvarig funktionär. Utöver föreningsengagemanget var Jan G Nilsson stadsingenjör i Kalmar kommun under många år.

 

Föreningens två nya hedersledamöter, Jan G Nilsson (längst till vänster) och Åke Persson (längst till höger) förärades diplom och blommor som överlämnades av ordförande Tommie Eriksson och vice ordförande Ingrid Persson Westberg.