Föreningen svarar på remiss om stärkt planering för en hållbar utveckling

FSS Nyhetslogotype

Föreningen svarar på remiss om stärkt planering för en hållbar utveckling

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har svarat på remissen Fi2021/01486 – Stärkt planering för en hållbar utveckling.

Sammanfattningsvis är Föreningen Sveriges Stadsbyggare positiva till samtliga förändringsförslag som remissen ger möjlighet att tycka till om och tillstyrker förändringarna.

Föreningen anser att utredningen är väl genomförd och därigenom levererar bra och tydliga förslag. Föreningen gör bedömningen efter samtal med sina medlemmar, som primärt verkar inom den kommunala sektorn, att förslagen som presenteras är efterfrågade och viktiga verktyg för att ytterligare stärka planeringsprocessen mot hållbarhet. Föreningen gör bedömningen att många större kommuner redan verkar i utredningsförslagens riktning, men att föreslagna förändringar gör det än mer tydligt att kommunerna bedriver stadsplanering i linje med såväl nationella som internationella mål.

Läs remissvaret i dess helhet på Remissvar för Fi2021/01486.