Trafikfrågor i stadsbyggandet tillbaka – i år i digital form

FSS Nyhetslogotype

Trafikfrågor i stadsbyggandet tillbaka – i år i digital form

Nu är äntligen konferensen Trafikfrågor i stadsbyggandet tillbaka efter förra årets pandemirelaterade uppehåll, denna gång som digital endagskonferens med tema Planering och utformning för attraktiva tätorter och städer.

Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Trafikkommitté och Petter Skarin, ordförande för Trafikkommittén, kommenterar:

– Produktionsbolaget har varit mycket bra och fått till en väldigt levande sändning. Vi har kommit långt i vad vi kan leverera digitalt och sätter en bra standard för vad föreningen kan erbjuda digitalt. Vi har även mycket bra föreläsare. Uppslutningen är också god med 44 anmälda, i paritet med tidigare fysiska konferenser.

Hur ser du på formen för konferensen nästa år och framåt?

– Det digitala spåret har ett mervärde, bland annat når vi de som inte har tid att resa bort, men även det fysiska spåret har ett mervärde, till exempel underlättar det nätverkande. Vi hoppas på att framöver kunna erbjuda ett koncept som kombinerar både digitalt och fysiskt.

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av trafikfrågornas roll i stadsbyggandet. Hur kan samhällsplanering, gestaltning och trafik samspela för att uppnå en hållbar stad? Det ”nya täta stadsbyggandet” har många fördelar men det väcker också många frågor om hur vi ska hantera god framkomlighet och god tillgänglighet för olika transportslag samt ställer krav på en genomtänkt trafikreglering. Konferensen har ambitionen att försöka vara så bred så att den täcker in flera aspekter som berör såväl trafikplanerare, trafikingenjörer, projektörer som landskapsarkitekter som planarkitekter och genom konkreta exempel från våra föreläsare så ger det alla en möjlighet att reflektera över hur de kan förhålla sig till de olika ämnena i sina egna projekt på hemmaplan. Under konferensen tar vi bland annat upp effekter av olika åtgärder, exempel på olika lösningar och aktuella frågor inom stadsplanering och regleringsområdet.