Årets Stadsbyggare 2022 har utsetts

FSS Nyhetslogotype

Årets Stadsbyggare 2022 har utsetts

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Thomas Nylund till Årets Stadsbyggare 2022.

– Det är väldigt smickrande, jag är oerhört hedrad. Ett fint erkännande efter lång och trogen tjänst inom samhällsbyggnadsområdet, säger Thomas Nylund, senior strateg och rådgivare.

Motiveringen lyder:

Thomas Nylund har under många år på olika sätt verkat aktivt och engagerat för att lyfta fram stadsbyggandets och kommunalteknikens viktiga roll inom samhällsbyggandet. Han har varit verksam i frågor kring kompetensutveckling, internationalisering och samverkan mellan kommunala företag och andra aktörer, akademin och näringslivet.

Han verkar nu som ordförande för en företagsforskarskola för hållbar stadsutveckling ”Future Proof Cities” som är en samverkan mellan tre lärosäten (Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna och Mälardalens Universitet) med tolv doktorander huvudsakligen knutna till kommunala företag som verkar inom det kommunaltekniska området. Detta är en unik satsning där professionell och akademisk kunskap samlas för att, i samverkan med kommunaltekniska företag, näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementera lösningar för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser.

Nylund är teknologie hedersdoktor vid Högskolan i Gävle och vice ordförande i Högskolestyrelsen. Han har också varit initiativtagare till ett utbildningsprogram inom det kommunaltekniska området vid Högskolan i Gävle. En utbildning för miljöstrateger och VA-ingenjörer.

För hans insats och engagemang för utbildnings. och utvecklingsfrågor inom stadsbyggnadsområdet har styrelsen för Föreningen Sveriges Stadsbyggare därför utsett Thomas Nylund till Årets Stadsbyggare 2022.