Rekordmånga deltagare på MEX-dagarna

FSS Nyhetslogotype

Rekordmånga deltagare på MEX-dagarna

Årets upplaga av MEX-dagarna, 8-9 november i Borås, blev mycket lyckade konstaterar Stefan Sköldén, ledamot i MEX-kommittén och till vardags Mark- och exploateringsingenjör i Nyköpings kommun.

– Vi var rekordmånga som deltog, ungefär 540 personer, säger han.

Vad ligger bakom rekordet?

– Dagarna har vuxit från år till år och blivit en institution för yrkesverksamma inom mark- och exploatering, lägg därtill ett uppdämt behov på grund av pandemin! Många yngre har hittat till MEX-dagarna, många deltagare är 30-35 år.

Vad är det som lockar?

Vi gör mentimeterundersökingar och kan se att det är både att vi tar upp högaktuella och intressanta ämnen och att dagarna är ett bra tillfälle att träffa kollegor, nätverkandet är viktigt och det är givande att utbyta erfarenheter med många kollegor.

Finns det något annat som du vill nämna?

– Den traditionsenliga middagen måste nämnas, inklusive ett mycket uppskattat uppträdande av Borås-bördiga Rydell & Quick. Det bjöds på både god mat och hög stämning. Dagarna inleddes dessutom med traditionsenlig stadsvandring, Det fanns två alternativ att välja på och båda blev fullbokade. Borås bjöd på vackra miljöer och det fanns många spännande projekt på gång.

Vad kan du säga om årets program?

– Det blev mycket lyckade dagar, med en rejäl bredd på ämnena. Allt från granbarkborrar till framtidens samhällsbyggande eller frågor om masshantering eller LOU och moms. Vi gjorde också djupdykningar i exploateringsavtal och säkerheter samt nya rättsfall.

Vad kan du säga redan nu om nästa års MEX-dagar?

– Boka in dem i kalendern redan nu, de arrangeras 7-8 november i Skellefteå – det kommer att bli spännande att ta del av hur Skellefteå hanterar sin kraftiga tillväxt!

Under MEX-dagarna i Borås genomfördes dessa föreläsningar:

Grönt parkstråk bildar ryggrad när Borås växer

En grön promenad som sammanlänkar och befolkar platser, funktioner och stadsdelar blir den självklara ryggraden i en växande, vackrare och attraktivare stad.

Richard Mattsson, stadsarkitekt Borås stad
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare Borås stad

Flytt av kraftvärme- och avloppsreningsverk ger möjlighet för staden att växa

Ett stort infrastrukturprojekt har skapat unika möjligheter för Borås att växa. Med ett MEX-perspektiv som utgångspunkt lyfts även miljö- som kapacitetsaspekter.

Magnus Kårestedt, VD, Borås Energi och Miljö
Elisabeth Eickhoff, MEX-chef Borås stad

Stadsutveckling Borås stationsområde

Frustrerande läge med snabba kast i politiken. Ny stambana Göteborg-Borås och österut planeras. Vad innebär planering av ny järnväg i centrala staden? Borås laddar för stadsutveckling fylld av potential och komplexitet.

Emma Larsson, projektledare, Borås Stad

Aktuella marknadsläget och bostadsbyggande i mindre orter.

Aktuellt om utvecklingen på bostadsmarknaden och effekter för bostadsbyggandet både nationellt och med fokus på mindre orter

Ted Lindqvist, VD Evidens

Markåtkomst och ersättningar

En genomgång av markåtkomstprocesserna för ledningar, vägar, järnvägar, naturreservat mm.

Lars Munther,  Affärschef Skog & Lantbruk Syd, Svefa

Elände och granbarkborrar – hur du undviker nödläge i kommunskogen!

Senaste åren har det varit varmare i Sverige. Många skogar har drabbats av extrema skadeangrepp, stormar och skogsbränder. Vad kommunerna kan göra för att stå bra rustade?

Marie Dahlstrand Wickström, Skogsförvaltare Skogssällskapet

Vägra att ge upp livet. ”Jag hade två val. Jag valde att leva”

Preliminär text

Hon var klar med sina studier och hennes karriär hade just börjat. Som en blixt från en klar himmel drabbades hon av en mycket allvarlig blodförgiftning. Shahrzad berättar om sin tuffa väg tillbaka och hur hon fick motivation att orka leva, börja träna och sätta upp nästan ouppnåeliga mål.

Shahrzad Kiavash

Fastighetsrättslig trendspaning

Genomgång av de senaste trenderna i exploateringsdjungeln.

Tomas Vesterlin, civ.ing, jur.kand, Vesterlins & co

Säkerhet i exploateringsavtal – bedömning av exploatörens kreditvärdighet

Vi får en genomgång av olika typer av säkerheter och deras för- och nackdelar.

Ulf Jensen, Professor Emeritus från Lunds universitet och fd gästprofessor på Högskolan Väst och Chalmers

Exploatörsbyggd allmän anläggning – hur hantera LOU och moms?

För allmänna anläggningar som byggs av exploatör och överlämnas till kommunen utan ersättning finns inget krav på upphandling enligt LOU men frågan om upphandling uppstår ändå.

Sara Bolander, projektutvecklare, Förvärv JM
Olof Moberg, SKR.

Massor med massor – så återanvänder vi massor mellan olika projekt

Karlstads kommun har egen masshanteringsstation inom projektverksamheten för att hantera och återanvända massor och material mellan projekten och för att sluttäcka äldre deponier.

Ola Norling, byggledare mark- och infrastrukturprojekt Karlstads kommun

Inre Hamnen – efterbehandling av ett före detta gasverk inför bostadsbyggande.

Norrköpings kommun utvecklar en ny stadsdel men först måste marken efterbehandlas efter tidigare gasverk. Här kokas föroreningarna bort i marken i kombination med schaktsanering.

Elke Myrhede, projektledare/ markmiljöspecialist, Norrköpings kommun

Förlösande eller förlamande samhällsbyggande i en turbulent tid?

En blick in i framtiden visar att dagens samhällsbyggnadsaktörer står inför en mängd utmaningar och möjligheter som inte med självklarhet löses med gamla lösningar och arbetssätt. Vad krävs för att vara en samhällsbyggnadsaktör som förlöser framtiden snarare än förlamar den?

Erik Herngren, senior rådgivare på analys- och strategikonsultföretaget Kairos Future

Aktuella rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

Aktuella fall inom mark och exploatering.

Jan Gustafsson, tekniskt råd Mark- och miljööverdomstolen

Nytt från SKR

Aktuell information berörande juridiken inom mark och exploatering.

Olof Moberg, förbundsjurist Sveriges Kommuner och Regioner