Konferens i Västerås om energi gav energi

FSS Nyhetslogotype

Konferens i Västerås om energi gav energi

Årets upplaga av konferensen Sveriges Stadsbyggare fokuserade på ny energi i stadsbyggandet, vilket rymmer flera tolkningsmöjligheter som var och en är angelägna och akuta – som behov av minskade klimatutsläpp, den genomgångna elprischocken och osäkerheten om energipriser framåt och inte minst minskade budgetramar och åtföljande effektiviseringsbehov.

 

Med detta som fond träffades ett antal stadsbyggare 25-26 september för att ta del av aktuell forskning och goda nytänkande exempel från främst Västerås, där Tommie Eriksson, ordförande i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, öppnade konferensen på stadshotellet under måndagen.

Energistaden Västerås är en lämplig plats för att fokusera på energi, stadens historia är präglad av dåvarande Asea och elektrifieringen av Sverige och även stadens nutid och framtid hänger i mycket samman med elektricitet, vilket Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad, berättade om. Asea blev ABB, men andra delar utvecklade ur gamla Asea hanteras av andra företag. Tillsammans utgör de ett elektrifieringskluster i Västerås; ABB, Alstom, Hitachi, Westinghouse som redan fanns på plats var en viktig anledning till att Northvolt valde att etablera sig i Västerås. Nu pågår planarbete för att omvandla Finnslätten där dessa företag är verksamma till en internationellt attraktiv plats där bland annat den internationella skolan får en egen byggnad – redan idag finns över 100 nationaliteter representerade.

En annan relevant aspekt är hur vi som samhälle kan återbruka bättre. Per Holst, vd på Återbygget, berättade om deras verksamhet som ligger i framkant. Återbygget är ett socialt företag med fokus på människor och miljö. Huvudfokus ligger på att snabbt bygga upp en andrahandsmarknad för byggvaror i Mälardalen och de har kommit långt. I stället för rivning erbjuder de ett cirkulärt flöde med inventering och demontering, mellanlagring, förädling och sedan återbruk. Ett stort sortiment återbrukade byggvaror sälja via deras e-handel.

Deltagarna kunde också lyssna till Johnnie Pettersson, affärsutvecklare och arkitekt på Archus berätta om återanvändning av byggnader och material med exemplet hur det gamla ångkraftverket omvandlades till moderna Steam Hotel och actionbadet Kokpunkten, Västerås hetaste besöksmagnet. Dessutom berättade Sanna Edling, projektledare för projekt Mälarporten om projektet som ska leda till en ny stadsdel som skapas i centrala Västerås med bostäder, service, arbetsplatser och grönområden samt inte minst ett nytt resecentrum.

Sabina Edelman, sektionschef för samhällsutveckling och mobilitet, AFRY delade med sig av sina erfarenheter från en studieresa till Japan finansierad av Sveriges Stadsbyggare med frågeställningen Kan en internationell containerhamn knyta an till den hållbara staden? Hon delar också med sig av sina nyvunna kunskaper i nr 5/2023 av föreningens tidskrift Stadsbyggnad med utgivningsdatum 31 oktober.

   

Vid kvällens middag delades också utmärkelsen Årets Stadsbyggare 2023 ut till Göran Cars respektive utmärkelsen Årets Stadsbyggnadsprojekt 2023 Solstadens sportcenter i Karlstad ut till projektet representerat av Anders Tallgren, S, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, Marie Eddeborn, plan- och byggchef Karlstads kommun och Sixten Westlund, projektledare Solstadens sportcenter. Mer finns att läsa om Göran Cars samt om Solstadens sportcenter i nr 5/2023 av Stadsbyggnad.

Den andra dagen rundades av med på parallella stadsvandringar på tema arkitektur och infrastruktur som avslutning på konferensen; Energi genom arkitektur – en guidad vandring i modernismens och postmodernismens spår samt Energi under jorden – en guidad vandring i citytunneln, en tunnel för varuleveranser till city och en förutsättning för ett bilfritt city.

Detta var ett axplock från den fullmatade konferensen Sveriges Stadsbyggare 2023 i Västerås. Nästa år välkomnas konferensdeltagare till Sveriges Stadsbyggare 2024 i Växjö, 16-17 september.

I anslutning till konferensen valde Föreningen Sveriges Stadsbyggares årsmöte styrelse och revisorer 2024 enligt följande:

Styrelse:

Ordförande:

Miljö och Stadsbyggnadschef Tommie Eriksson, Ekerö Vald t o m. 2024 Omval som ordförande.

Vice ordförande: Senior strateg Ingrid Persson Westberg, Malmö 2 år (Omval) Ledamöter:

Fd Teknisk direktör Göran Werner Mölndal Vald t o m. 2024

Enhetschef Mark och Exploatering Fastighetskontoret Magnus Uhrberg, Göteborg Vald t o m. 2024

Stadsingenjör Lisa Klasson, Kalmar Vald t o m. 2024

Avdelningschef Gata-Park Mikael Lindholm Skellefteå 2 år (Omval)

Enhetschef Exploateringskontoret Birgitta Nylander, Stockholm 2 år (Nyval) Suppleanter:

Avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen Marie Holmqvist, Helsingborg 1 år (Nyval)

Avdelningschef Julia Björklund Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 1 år (Nyval)

 

Revisorer:

Ordinarie:

Fd Samhällsbyggnadsstrateg Anders Bylund, Luleå (sammankallande) 1 år (Nyval)

Stadsingenjör Ulf Lademyr, Avesta 1 år (Omval)

Suppleant: Sofi Almqvist, Stockholm 1 år (Nyval)