Sök föreningens stipendium 2024!

FSS Nyhetslogotype

Sök föreningens stipendium 2024!

Du vet väl om att föreningen har ett stipendium som går att söka?

Stipendiet är avsett att – efter avslutad grundutbildning – användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet. Stipendiet bör i första hand tilldelas yngre sökande med minst 5 års arbete inom stadsbyggande/kommunalteknik efter avslutad grundutbildning.

Ansökan om stipendiet insändes till föreningens styrelse senast den 1 mars 2024. Mejla till andersbylund@telia.com

Du kan läsa mer om villkoren på https://sverigesstadsbyggare.se/om-oss/stipendier-och-utmarkelser/bestammelser-for-foreningen-sveriges-stadsbyggares-stipendium