Trafikfrågor i Stadsbyggandet 2023 drog stor publik till Örebro

FSS Nyhetslogotype

Trafikfrågor i Stadsbyggandet 2023 drog stor publik till Örebro

21-22 mars genomfördes tvådagarskonferensen Trafikfrågor i stadsbyggandet 2023 med över 70 personer på plats i Örebro. Det näst största antalet sedan konferensen såg dagens ljus 2017. Temat för i år var Planering och utformning för attraktiva tätorter och städer.

Med utgångspunkt i temat låg fokus på delområdena:

  • Trafiksäkerhet och beteende
  • Utformning och gestaltning
  • Trafiklagstiftning i stadsbyggandet
  • Omvärldsspaning och nätverkande

Bland föredragen fanns bland andra:

Elsparkcyklar – hur ser det ut nu och vad är framtiden?

Gävle berättade bland annat om deras syn på elsparkcyklar samt om deras upphandling kring att välja en aktör för staden. Föreläsare: Amer Aslam, Cykeltrafikplanerare; Planering och analys, Gävle kommun

 

Örebros väg fram till BRT-beslut och mot framtida trafikmål

Örebro kommun berättade hur de arbetar med trafik- och stadsplanering. BRT är ett av kommunens största och viktigaste projekt som samtidigt är den kanske största trafikala strukturförändringen i staden sedan mitten på 1900-talet. Örebro kommun berättade om nycklarna till att beslut om BRT i Örebro togs, en del om svårigheterna på vägen samt om detta projekt som del av uppfyllandet av kommunens trafikmål. I presentationen ingick även information om arbetet med att ta fram en ny trafikstrategi och vilka frågor förvaltningen ser kommer bli extra viktiga i det arbetet.

Föreläsare var Hanna Malm, trafikplanerare, Per Elvingson, samhällsplanerare och Oscar Lewin, trafikplanerare, alla från Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Örebro kommun

 

Slutsatser från forskningsprojektet Smarta gator

Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och klimatförändringar.

Föreläsare var Alexander Ståhle, VD & Tekn Dr Stadsbyggnad, Spacescape

 

Konferensen arrangerades av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Trafikkommitté i samarbete med Örebro kommun.