Annonsera

Vill ni platsannonsera?

Stadsbyggnad är ledande inom platsannonsering för stadsbyggnad och kommunaltekniska tjänster.
För att ge annonsen bästa möjliga effekt erbjuds ni möjligheten att synas i både den tryckta tidningen, på denna hemsida och på vår rekryteringssajt stadsbyggarkarriär.se.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information!

 

Vill ni nå en köpkraft på 70 miljarder kronor?

Stadsbyggnad är den viktigaste tidningen för inköparna och beslutsfattarna på de kommunal-tekniska avdelningarna i Sveriges 290 kommuner.

För dig som produktansvarig och marknadsförare är tidningen ett mycket effektivt annonsorgan om du vill påverka och kommunicera med dem.
I den beslutsprocess som rör upphandling, drift och underhåll finns över 2 000 ledande kommunala tjänstemän. Dessa tjänstemän är organiserade inom Sveriges Stadsbyggares Förening, Sveriges Stadsarkitektförening och Svenska Parkeringsföreningen vars medlemmar sitter i en rad viktiga nyckelpositioner. De har eller kommer att får inköp samt gransknings eller användaransvar för Er produkt eller tjänst.

Tidningen Stadsbyggnad når varje nummer cirka 3 800 personer, varav merparten är inköpare och beslutsfattare på gatu, trafik, park och fritid, tekniska fastighet, samhällsbyggnad eller stadsbyggnadskontoren. Under ett genomsnittligt år upphandlar tidningens läsare produkter och tjänster till ett sammanlagt värde av cirka 70 miljarder kronor.

Föreningen Sveriges Stadsbyggare ger ut tidningen Stadsbyggnad vilken har utkommit under 70 år. Tidningen utvecklas ständigt och målet är även fortsättningsvis att vara den viktigaste tidningen för beslutsfattare och inköpare i svenska kommuner.

Vi erbjuder annonsering både i tidningen och på denna hemsida.

En annons i Stadsbyggnad är kommunikation på rätt nivå. Välkommen att kontakta oss för mer information!

 

Annonsansvarig
Said Samea

Telefon: 0760-22 06 28

Adress
Annonssäljarna
Svartmangatan 9
111 29 Stockholm

E-post
said.samea@annonssaljarna.se