Artiklar

Varför är det 2 meter mellan sovrumsfönstren och berget (Stockholm)? Varför bor människor i tält på trottoarerna (Los Angeles)? Varför ökar trångboddheten i bostäder som får allt mindre dagsljus (hela Sverige)? Och varför höjs plötsligt hyran med 30 procent på några månader (Harlem, New York)? Det finns flera svar...

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, gör att många nu är oroliga för vad klimatförändringen kan ge för effekter. Frågan är hur kommunala förvaltningar såsom stadsbyggnadskontor, tekniska förvaltningar, gatu- och parkförvaltningar ska hantera de förhållanden ett annat klimat kan ge. – En viktig sak är...

En svensk värmebölja kanske välkomnas av semesterfirare som längtar efter sol och bad. Men värmeböljor kan vara hälsofarliga, särskilt för äldre personer. SMHIs forskning visar att värmeböljor troligen blir vanligare i framtiden, därför behöver samhället planera och klimatanpassa. Ett exempel på hur man kan förbereda...

Vi står inför stora förändringar i vårt klimat såsom ökade värmeböljor, stigande hav och perioder med kraftig nederbörd. Detta är något som vi måste ta hänsyn till, och ta ställning till, i vår samhällsplanering. Vi behöver hitta åtgärder och strategier för att hantera både dagens...

Kan samhällsplaneringen hitta nya grepp och öka tempot för att bidra till att Sverige klarar klimatmålen? I Västra Götaland testar kommuner tillsammans med forskare nya arbetssätt för att minska bilåkandet – en av de starkast bidraganda faktorerna till utsläppen av koldioxid. I delprojekt inom det stora...