Artiklar

Stadsbyggnad nr 3/2014 ute nu! Numret innehåller massor av nyttig läsning inför sommarsemestern. Numrets tema är Stadsutveckling med ett särskilt fokus på Göteborgsregionen, eftersom Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress och mässan Kommunal Teknik 2014 äger rum i Göteborg 2-3 september i höst. Vi lyfter fram arbetet med...

MODELLERING AV DEN SMARTA STADEN Från enkla skisser i tidiga skeden till förvaltning och styrning av smarta städer - i en process. Hur uppnår man detta? Och är det ens möjligt? GIS, BIM och CIM Under decennier har GIS (Geografiska Informationssystem) använts för att stödja samhällsbyggnadsområdet med analyser...

I Mölndal pågår just nu många spännande projekt. Ett är av dem är att utveckla en ny innerstad. Ett komplext pussel som haft en krokig resa men den första detaljplanen har nyligen vunnit laga kraft och snart hoppas vi kunna sätta spaden i marken. Det var...

Västlänken nödvändig för ett växande Göteborg Vad betyder Västlänken för stadsutvecklingen i Göteborg?   Västlänken är en av nycklarna till en större och livskraftigare region i Västsverige men den är också en av nycklarna till ett större och mer hållbart Göteborg. – Göteborg ska växa till en nära...

Stadsbyggnad nr 2 2014 Tema utemiljö: Grönytor: Växter mot översvämning Belysning: Solcellsdrift i Kanada Utemiljö: Förskolor på tak   Numret innehåller massor av nyttig läsning. Numrets tema är Utemiljö och vi belyser hur växter och träd kan dämpa översvämningar. Läs också om hur solceller används för att driva utebelysning i Kanada....