Artiklar

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utsetts. Juryns motivering lyder: Genom sitt ledarskap inom samhällsbyggnadsområdet, som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, statens utredare för en ny politik för arkitektur, form och design och som riksarkitekt har Christer Larsson breddat...

Tunga transporter står för en fjärdedel av utsläppen från vägtrafiken, men att utrusta långtgående lastbilar med tillräckligt mycket batterier är väldigt kostsamt. Regeringen vill därför tillsätta en elektrifieringskommission och snabba på utvecklingen av elvägar och elektrifieringen av tunga lastbilar. – Det totala energibehovet för transportsektorn kan...

Arkitektdrivna bostadsprojektet Hamnoasen i Landskrona har utsetts till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2019. Juryns motivering lyder: Kommunens ambition att öka sin attraktivitet som bostadsort, med hjälp av stadsbyggnadsprojekt, har förvaltats väl av STADSTUDIO i det arkitektdrivna projektet i kvarteret Hamnoasen i Landskrona. Kvarteret bjuder på en genomtänkt...

En utgångspunkt för den här artikeln är ett inlägg i DN som jag skrev i januari 2012: "Förtätningen av Stockholm har blivit ett självändamål". Under det inledande 2000-talet hade det blivit allt tydligare att röster från väldigt olika håll som å ena sidan fastighetsbolag och bostadsutvecklare...