Författare: stefan.ljung@gmail.com

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Hamnbadet i Göteborg till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2024.   Den fullständiga motiveringen lyder: Många städer har vattendrag i centrala lägen. Hur dessa ska nyttjas på bästa sätt för att få en attraktiv stad för både invånare och besökare har under alla tider varit av...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har utsett Ann Legeby till Årets Stadsbyggare 2024. Den fullständiga motiveringen lyder: Ann Legeby har under många år arbetat med social hållbarhet kopplat till det moderna stadsbyggandet. Sedan 1998 som planeringsarkitekt på Sweco Architects i Göteborg och nu sedan 2018 också som professor i...

Kalmar ligger långt framme i arbetet med att byta ut fossila bränslen mot förnybara, i ett innovationsprogram med 23 kommuner kallat Viable Cities. Målet är 2030, medan Sverige siktar på 2045 och EU senast 2050. – Fast ambitionerna måste följas av handlingar. Ett viktigt delmoment är...

Årets Lantmäteridagar genomfördes 21-22 maj i ett varmt och soligt Göteborg, där många deltagare hade slutit upp för att ta del av konferensen. Emelie Westin, ledamot i arrangerande Lantmäterikommittén i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, direkt efter konferensen – hur var konferensen i år? – Det har varit två jättebra dagar!...