Författare: stefan.ljung@gmail.com

Även i år har Föreningen Sveriges Stadsbyggare arrangerat ett högaktuellt 3D-seminarium, i år i samarbete med Västerås stad. Årets seminarium var helt digitalt och sändes från studio i Västerås. - Under dagen har vi hört många intressanta presentationer, några aktuella teman har varit automatisering, informationsmodellering och...

Årsmötet i september beslutade om två nya hedersledamöter. Förre ordföranden i föreningen och alltjämt kansli- och medlemsansvarig funktionär samt internationell samordnare, Jan G Nilsson förärades denna hedersbetygelse, liksom även senior adviser i föreningen, Åke Persson som dessutom firar 50 (!) år som medlem i föreningen. Under...

Nu finns presentationer från årskongressens föredrag på sajten , du hittar dem här. Förutom föredrag kan du även ta del av en presentation av Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 Entréområdet till Gamla Uppsala presenterat av Tove Västibacken, enhetschef och Annika Carlborg, landskapsarkitekt båda på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun....