Dialog

Hur fortsätter vi utvecklingen av den goda staden, kommunen och samhället genom insiktsfull planering, byggande och förvaltning? Stadsbyggnadsdebatten i Sverige är het och livaktig med fokus på bostadsbyggandet. Det är av stor vikt att vi utvecklar våra tätorter och städer och inte bara bygger bostäder. Här kan du ta del av debattartiklar och även ledartexter från tidningen Stadsbyggnad. Vill du själv få en artikel publicerad? Hör av dig till stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se