Redaktionsråd

Inför varje nummer sammanträder tidningens redaktionsråd med representanter från Föreningen Sveriges Stadsbyggares kommittéer och en representant från Sveriges Stadsarkitektförening.

Kommittérepresentanterna företräder:

 

Chefskommittén

 

Lantmäterikommittén

 

Gatukommittén

 

Stadsbyggnadskommittén

 

Mark- och exploateringskommittén

 

Trafikkommittén

 

Kommittén för hållbar samhällsbyggnad

 

Internationella kommittén