Redaktionsråd

Inför varje nummer sammanträder tidningens redaktionsråd med representanter från Föreningen Sveriges Stadsbyggares kommittéer och en representant från Sveriges Stadsarkitektförening.

Kommittérepresentanterna företräder:

Chefskommittén

Lantmäterikommittén

Gatukommittén

Stadsbyggnadskommittén

Mark- och exploateringskommittén

Trafikkommittén

Kommittén för hållbar samhällsbyggnad

Internationella kommittén