Artiklar

Människors användning av och förväntningar på en stads centrum förändras hela tiden – och med det sker också små och stora förändringar i såväl stadsmiljön som i vilket utbud som centrum erbjuder.  Precis som många svenska stadskärnor befinner sig Växjö centrum mitt i en långsiktig omställningsprocess. Hösten...

Vi står inför en stor omställning av våra energisystem, framför allt i städerna. Även om vi idag bygger alltmer energieffektiva byggnader ökar stadigt behovet av både värme, kyla och elektricitet. De städer som tidigt försågs med fjärrvärme har en stor fördel eftersom dessa system kan konverteras...

I Norrköping ska en ny järnvägsstation byggas för Ostlänken strax norr om dagens station. Runtomkring den nya stationen planeras bostäder, kontor, handel, skolor och kulturaktiviteter. Våren 2022 enades Trafikverket och Norrköpings kommun om finansieringen kring att låta spåren gå på en bro genom centrala Norrköping...

Kalmar ligger långt framme i arbetet med att byta ut fossila bränslen mot förnybara, i ett innovationsprogram med 23 kommuner kallat Viable Cities. Målet är 2030, medan Sverige siktar på 2045 och EU senast 2050. – Fast ambitionerna måste följas av handlingar. Ett viktigt delmoment är...