Artiklar

Efter många års förberedelser har Göteborgs Stad nu genomfört en omorganisation av de nämnder som ansvarar för stadsutvecklingen.  De verksamheter som tidigare fanns inom stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen ingår alla i den nya organisationen. Uppbyggnaden av de nya nämnderna har utgått från en...

Med flexmark menas mark som används flexibelt för ändamål som kan förändras eller flyttas i takt med att vattnet tar plats. I ett forskningsprojekt om planerad reträtt som en möjlig klimatanpassningsstrategi i Sverige (CAMEL) fann vi en indikation på att frekvensen av återkommande översvämningar påverkar...

På det nationella planet går debatten nu het om bland annat kärnkraft kontra havsbaserad vindkraft. På kommunal nivå ser energifrågorna annorlunda ut. Länsstyrelsen och Energimyndigheten ska på regeringens uppdrag ta fram förslag på effektiva åtgärder som kan minska elanvändningen i  landets kommuner.  – Kommunerna håller just...