Artiklar

Enligt Brundtland-kommissionen från år 1987 är social hållbarhet citat: ”En hållbar utveckling är det som tillfredsställer dagens krav utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Det är en beskrivning som är tidlös och som fortfarande gäller. I dagsläget finns ingen klar definition av...

Det är mycket hedrande att vårt arbete med att stärka arkitektoniska kvaliteter i den byggda miljön har lett till årets arkitekturkommun 2021. Kommunen är en viktig beställare och byggherre i de stadsdelar som i dagsläget byggs om och förändras. Det finns även många andra offentliga och...