Nr 1 2023

Efter många års förberedelser har Göteborgs Stad nu genomfört en omorganisation av de nämnder som ansvarar för stadsutvecklingen.  De verksamheter som tidigare fanns inom stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen ingår alla i den nya organisationen. Uppbyggnaden av de nya nämnderna har utgått från en...