Nr 5 2023

Vid värmeböljor blir temperaturen högre i tättbebyggda områden än i områden som ligger lite mer i naturen. – I städernas täta bebyggelse bildas urbana värmeöar, som förstärker effekten av höga temperaturer – vilket vi nu kan se på flera ställen i Europa. Värmeöar uppstår där...

När Stockholms växande befolkning trängde bort containerverksamheten i Frihamnen blev Nynäshamn mottagare av en helt ny containerhamn. I detaljplaneringen av den nya hamnen Norvik var det viktigt för kommunen att säkra naturvärden i anslutning till verksamheten. Idag ligger Norvik containerhamn inbäddat i grönska, från land är...

Arbete pågår för fullt på Riksantikvarieämbetet med att utveckla ett nytt register baserat på geodata och som kommer att innehålla information och kunskapsunderlag om bebyggelse med identifierade kulturvärden i Sverige. Det nya bebyggelseregistret kommer att utvecklas, testas och släppas i etapper under 2024–2025. Mycket är vunnet...