Nr 6 2023

Norrköping är bäst på klimatanpassning och Gävle, som för två år sedan drabbades av kraftiga skyfall och översvämningar, har klättrat från 80:e till fjärde plats. Det visar en rapport från IVL och Svensk Försäkring, som vartannat år granskar kommunernas beredskap inför värmeböljor, torka, skyfall och översvämningar. Undersökningen...

Återbygget är ett icke vinstutdelande socialt företag som jobbar för att främja cirkulära materialflöden inom byggindustrin. Företaget har som målsättning att kunna erbjuda en helhetslösning för återbrukat material, vilket omfattar återbrukssamordning, inventering av material, demontering, mellanlagring och återförsäljning. Återbygget startade som en idé hos kollegorna...

Den globala uppvärmningen förlänger växtsäsongen och gör att skadeinsekter hinner med fler generationer per säsong. Invandrade insekter kan i framtiden övervintra i Sverige med framför allt vektorburna sjukdomar 2) som allvarligt kan påverka både människor och djur. Även myggburna tropiska smittor kan förväntas invandra till Sverige....

Hälso- och säkerhetseffekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare. Förekomsten av det vi tidigare kallade extrema väderhändelser ökar. Tillgång på mat, rent vatten och infektionsperspektivet förändras också. Andelen skyfall inträffar också allt oftare. Med skyfall menas mer än 50 millimeter regn per timme. Den centralaste hälsoeffekten av...