Artiklar

Våra städer, samhällen och landsbygd står inför stora utmaningar och förändringar. Kommunerna är nyckelspelare i detta arbete, givetvis i samspel med andra aktörer. Delvis är det motstridiga frågor kring hållbarhet vi har att hantera. Exempel är effekterna av pandemi, storskaligt kontra småskaligt, effektiva transportsystem kontra...

Ett paradigmskifte pågår i det transporteffektiva samhället. Inom knappt tio år kommer Sverige ha ett i påtaglig grad utbyggt fossilfritt effektivt transportsystem, i det undre luftrummet, ovanför våra städer och våra landsbygder. Nya transportslag som heteronoma (regelstyrda) luftfarkoster som transporterar både personer och gods är...

I en debattartikel i denna tidning (nr 2 2021) framfördes kritiska åsikter om Afa Fastigheters projekt Silverskopan 3 i centrala Stockholm. Samhällsdebatten kring stadsbyggnadsfrågor är viktig då vi alla delar vårt gemensamma stadsrum. Men då debattörerna framförde flertalet felaktiga påståenden känner jag ett ansvar som...

Det är glädjande att Afa Fastigheter har responderat på vår debattartikel från Stadsbyggnad nr 2/2021 om kvarteret Silverskopan i Stockholm. De argument som framförs för att försvara rivningen är dock långt ifrån tillräckliga ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. För den som arbetar långsiktigt är det alltid...

Temat för det här numret av Stadsbyggnad är ”hållbara kommuner”. Hållbarhet har kanske fått ytterligare en dimension det senaste året. Coronapandemin har ställt mycket på ända. Samhället har lagt ut många miljarder för att mildra effekterna. Samtidigt har miljöfrågorna kommit lite i skymundan även om...