Artiklar

Houston, Texas i slutet av augusti 2017. En dränkt mångmiljonstad, översvämmad av regn som i intensitet och varaktighet aldrig upplevts tidigare. Meterdjupt samlades vattnet på stadens ändlösa arealer av betong och asfalt. Där kunde det inte rinna undan. En bidragande orsak till översvämningens omfattning är olämplig...

Förra året var det torraste på 40 år. I år blev det ännu torrare, och stora delar av Sverige drabbades av vattenbrist. Flera kommuner än vanligt tvingades införa bevattningsförbud. Och debatten om dricksvattenförsörjning tog ordentlig fart. Vattenbristen bredde ut sig i såväl södra och mellersta Sverige...

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbilar pågår för fullt i Sverige. Regeringen och Klimatklivet har reserverat betydande belopp fram till år 2020. Enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle, så saknar en tredjedel av landets 290 kommuner laddstationer för elbilar. – Den stora utmaningen framöver är att ordna laddplatser i...