Artiklar

[caption id="attachment_1555" align="alignnone" width="576"] Kan Landskrona skyddas mot stigande havsnivåer med hjälp av en nyanlagd arkipelag?Bilden är hämtad ur Vision 2063.[/caption]   Klimatförändringarnas effekter kan redan idag skönjas. Vi kan vänta oss ett våtare och varmare klimat med stigande havsnivåer, intensivare regn och högre flöden. I planeringssammanhang...

[caption id="attachment_1541" align="aligncenter" width="640"] En huvudvattenledning byts ut mellan Umeåstadsdelarna Olofsdal och Mariedal. Foto: Umeva[/caption] I Sveriges största kommun – Stockholm har politikerna beslutat att inte prioritera planerat underhåll av dricksvattenledningarna. Den plan för ett säkrat dricksvatten till närmare en miljon människor som borde vara långsiktig...

[caption id="attachment_1518" align="alignnone" width="583"] Stefan Attefall besökte KT:s årskongress Kommunal Teknik 2013.[/caption]   Civil- och bostadsminister Stefan Attefall besökte KT:s årskongress Kommunal Teknik 2013. Stadsbyggnad fick en kort intervjustund med ministern efter hans föredrag.  1. Mycket av det pågående utredningsarbetet syftar ju till att få marknaden att fungera...

[caption id="attachment_1503" align="alignnone" width="576"] Mattby Konstnärens teckning av det nuvarande byggnadsprojektets västligaste station.[/caption]   Byggandet av Finlands och Helsingfors ‘för närvarande största infrastrukturprojekt’, Västmetron, har nu fått vind i seglen under grannstaden Esbo.  Schaktningen av tunneln är närmast färdig och sträckan beräknas bli klar i slutet av...

  Sedan fjärrvärmen introducerades i Sverige på 1950-talet har det utvecklats till ett av världens mest miljövänliga och resurseffektiva uppvärmningssystem som lätt anpassas till nya bränslen. Via kol och olja är vi idag framme vid att använda biomassa och avfallsförbränning med energi utvinning som bränsle. Men...