Artiklar

Snabb tillgång till aktuella och enhetliga geodata samt enhetliga referenssystem kan göra stor skillnad. Det kan exempelvis betyda skillnad mellan liv och död och innebära att ekonomiska förluster i samband med katastrofer och samhällskriser blir mindre omfattande. Med enhetliga geodata och referenssystem effektiviseras också många...

Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen, höll ett mycket uppskattat föredrag på Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han pekade på att det finns goda möjligheter att vinna klimatkampen och att kommunsektorn har en av nycklarna. – Kommunerna gör redan mer än staten kunde tro, kommunerna är mer...

Kan väl underbyggda bygglov ersätta detaljplanering? Kävlinge kommun ville testa. Där byggs nu 24 radhus utan föregående planläggning. Rätt eller fel? I utkanten av den lilla byn Lackalänga i Kävlinge kommun har några högresta och särpräglade lantbruksbyggnader senast använda för kycklinguppfödning, stått som landmärke i decennier....

Vårt avfall ska hanteras.  Mycket har hänt sedan sopsorteringen tog ordentlig fart på 1990-talet. Vi talade då om sophanteringens fyra grundbultar: Återbruk, återvinning, förbränning och deponi. Återbruk var den ädlaste formen av sophantering och deponi den sämsta.  De sopor som hamnar på soptippar, deponier,...

Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar bostadsförsörjningen och regeringen har satt målet...