Artiklar

Vi är inne på en farlig väg och det går dessutom alldeles för fort. Utsläppsmålen är klara, men vi har inte kommit långt i arbetet med att få ner utsläppen. – I vårt land händer det inte mycket om kommunerna inte gör något, säger Sverker Sörlin,...

Ända sedan städer började växa fram har torget varit bebyggelsens och traktens viktigaste mötesplats. Många av de medeltida torgen är fortfarande våra mest populära offentliga platser i städer men många av de centrala offentliga platser och handelscentra som vuxit fram de senaste 70 åren saknar...

Nu kan du åka spårvagn till Ideon- och Mediconområdet i Lund och hoppar du av vid hållplatsen Ideontorget, hamnar du mitt i den innovativa stadsdelens centrum. Än finns här mest stora byggnader för kontor och forskning och inte så mycket stadsliv eller grönska. Men det...

I en redan uppvuxen parkmiljö i östra Malmö växer nu Malmös nya klimatsmarta stadsdel fram. Här utvecklas helt nya metoder för hållbar stadsutveckling. Idéer om delning genomsyrar hela arbetet – både innan, under och efter själva byggprocessen. Byggnationen pågår och området förväntas stå klart år...