Artiklar

I slutet av 2019 beviljades det tre år långa projektet Streamsam EU-medel för en ambitiös satsning på att utveckla innovativa digitala verktyg för en bättre samhällsbyggnadsprocess. Simon Vestlund, projektledare på Kalmar kommun berättar: – Hela projektet handlar om en effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen. Ofta kan vi dra nytta...

Parker och natur är räddningen emot den isolering och psykiska ohälsa som covid-19 för med sig. Men en okänslig förtätning av våra städer gör att grönområden försvinner, att luftkvalitén försämras och att beredskapen att bygga motståndskraft i relation till globala kriser minskar. För att stadsborna...

De flesta kommuner har numera mål för utsläppsminskningar, ett arbete Sveriges kommuner och regioner SKR följer med stort intresse. Många ligger i framkant och driver på utvecklingen. Klimatkommunerna är ett nätverk för att få fram effektiva lokala lösningar för samhällsplanering, upphandling och liknande. – I till...

Karlstads kommun tilldelades nyligen utmärkelsen Årets arkitektkommun och avancerade därigenom från fjolårets tionde till årets första plats. Priset delas ut av Sveriges Arkitekter och HSB, ett pris som bygger både på arkitekters egna åsikter och offentlig statistik där bland annat byggande i förhållande till behov...