Artiklar

Coronapandemin har förändrat vårt sätt att leva, vårt förhållande till natur och vårt sätt att använda stadsrummet. Vårt gemensamma uterum har blivit en del av vårt vardagsrum. Mellanrummen mellan byggnaderna, skogspartierna, hela vår svenska landsbygd är viktigare än någonsin. Mycket av förändringarna är av godo för...

Den var gul, den var stor och resan var dramatisk. Stadsbyggnadsprojekt brukar inte bli riksnyheter, men här var det lätt att forma spektakulära rubriker. Slussenprojektet i Stockholm behövde positiv uppmärksamhet och namnet ”Guldbron” var ett faktum. Från Kina, via Medelhavet och Biscayabukten gick fraktfartyget Zhen Hua...

Våra städers mål är att bli, eller vara, mer hållbara. Även om konceptet ger en bra målbild är det svårt att i praktiken veta och se om ens vardagsbeslut leder till ett hållbart slut. Trade-offs, kortsiktighet, olika intressen, olika målbilder och osäkerhet om den framtida utvecklingen...