Debatt

Ett paradigmskifte pågår i det transporteffektiva samhället. Inom knappt tio år kommer Sverige ha ett i påtaglig grad utbyggt fossilfritt effektivt transportsystem, i det undre luftrummet, ovanför våra städer och våra landsbygder. Nya transportslag som heteronoma (regelstyrda) luftfarkoster som transporterar både personer och gods är...

I en debattartikel i denna tidning (nr 2 2021) framfördes kritiska åsikter om Afa Fastigheters projekt Silverskopan 3 i centrala Stockholm. Samhällsdebatten kring stadsbyggnadsfrågor är viktig då vi alla delar vårt gemensamma stadsrum. Men då debattörerna framförde flertalet felaktiga påståenden känner jag ett ansvar som...

Det är glädjande att Afa Fastigheter har responderat på vår debattartikel från Stadsbyggnad nr 2/2021 om kvarteret Silverskopan i Stockholm. De argument som framförs för att försvara rivningen är dock långt ifrån tillräckliga ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. För den som arbetar långsiktigt är det alltid...

Parker och natur är räddningen emot den isolering och psykiska ohälsa som covid-19 för med sig. Men en okänslig förtätning av våra städer gör att grönområden försvinner, att luftkvalitén försämras och att beredskapen att bygga motståndskraft i relation till globala kriser minskar. För att stadsborna...

Förtätningen av våra städer i kombination med underdimensionerade dagvattensystem är en tickande bomb. Enligt klimatforskare och meteorologer kan vi räkna med en betydligt blötare framtid. Fler skyfall kommer successivt att öka den totala nederbörden. Översvämmade källare och oframkomliga vägar hör numera till vardagen i hela...