Nr 1 2011

Stationsområdena innebär en enorm potential för en hållbar stadsutveckling. Att utnyttja dessa platser optimalt genom att låta ny stad skapas kring stationerna ger många fördelar. Av Eva Eliasson I takt med att våra städer växer förändras synen på vad som är attraktiva lägen. Behovet av mer stad gör...

Det finns bättre förutsättningar att skapa bra och attraktiva bytespunkter genom att utgå från stadsrummet och inordna trafiken där, än genom att försöka skapa stadsrumskvaliteter i förslag som börjar med att närsynt lösa trafiken. Det går helt enkelt inte att kasta in jästen efter degen. Av Anna-Johanna Klasander...

Bakom dagens detaljplanering finns ofta vilsna politiker och tystade planerare. Ett hårdnande ekonomiskt klimat och en dominans av stora, kommersiella arkitektkontor är två faktorer som bidragit till att det blivit svårare för planerarna att använda sin kompetens och hävda sina egna ståndpunkter. Av Kajsa Althén, frilansjournalist Planeringen av våra...