Nr 1 2013

Från ovan ser Eyrafältet ut som Manhattan. Än så länge utan skyskrapor, men med idrott, handel, bostäder och event. Steg för steg har området utvecklats till en arenastad och expansiv stadsdel bara ett par minuter från centrum i Örebro. – Att ha alla tävlingsarenor samlade centralt...

Växjös trästad är inte gammal – den byggs nu Växjö kommun såg trä som ett intressant byggnadsmaterial redan i början av 1990-talet då man byggde äldreboende och skola med träkonstruktion. Träbyggnadstänket tog riktig fart när det efter mer än 100 år åter blev tillåtet att använda träkonstruktion...

Liveability är ledordet när världens städer konkurrerar om investeringar och arbetskraft men vad innebär det? Hur skapas det? Begreppet liveability används flitigt även om det saknar en överenskommen betydelse. De mesta välkända listorna över liveable städer, sammanställda av The Economist´s Unit (EIU) och Mercer´s Quality of...