Nr 1 2015

Vi har under de drygt två decennier vi arbetat med genomförandet av detaljplaner fått en del frågor som senare lett till att vi studerat ämnet lite mer. En del genomförande-beskrivningar är ofattbart korta och intetsägande medan många andra är jättebra. Varför är det så? Vi...

Efter det första halvåret ser resultatet av Attefallsreformen ut att bli synnerligen magert. Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö får tillsammans bara 13 nya bostäder, samtidigt som belastningen  på kommunerna blivit stor. Regeringens information till allmänheten var vilseledande, många fick intrycket att det bara var att...