Nr 1 2018

De flesta detaljplaner tas fram på under två år och många kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram öppna jämförelser inom många områden för att kommuner, landsting och regioner ska kunna...

Ramavtalsupphandlade typhus/byggsystem har pressat byggkostnaderna och gjort lägre hyror möjliga. Efter en trög start verkar upphandlingsmodellen nu ha fått luft under vingarna. Allt som allt har omkring 10 000 lägenheter med överkomliga hyror färdigställts eller är på väg att färdigställas. De som har axlat ansvaret för...