Nr 1 2022

Det är mycket hedrande att vårt arbete med att stärka arkitektoniska kvaliteter i den byggda miljön har lett till årets arkitekturkommun 2021. Kommunen är en viktig beställare och byggherre i de stadsdelar som i dagsläget byggs om och förändras. Det finns även många andra offentliga och...

Projektet drönargränser föddes ur problemet med osäkra fastighetsgränser. Detta var ett, sedan länge, känt problem för deltagande parter i projektet, och leder bland annat till långa ledtider i samband med bygglovsansökan. Problemet blev ännu större när vi inom samhällsbyggnadsbranschen började sikta på att automatisera bygglovsprocessen....

”Vi måste också skapa en digital tvilling!” Teknikstressen är stor i branschen, allt från små kommuner till regeringskansli. Vi vill vara bäst i världen på digitalisering men har ännu inte en enda (komplett) digital tvilling i landet. Och än mindre än nationell sådan, vilket många andra...

Ekonomisk hållbarhet innebär att kommuner, fastighetsbolag, banker, finansanalytiker och byggbolagarbetar efter en långsiktig ekonomisk hållbarhetsstrategi. Exempel är medverkan vid arbete med nya stadsbyggnadsplaner och vid större förändringar av stadsbyggnadsprojekt. Ekonomisk hållbarhet kan definieras som en del av ekologisk och social hållbarhet vilket innebär att använda, vårda...