Nr 2 2014

Stadsbyggnad nr 2 2014 Tema utemiljö: Grönytor: Växter mot översvämning Belysning: Solcellsdrift i Kanada Utemiljö: Förskolor på tak   Numret innehåller massor av nyttig läsning. Numrets tema är Utemiljö och vi belyser hur växter och träd kan dämpa översvämningar. Läs också om hur solceller används för att driva utebelysning i Kanada....

Solcellsbelysning i offentliga miljöer, parker och på vägar ökar alltmer runtom i Nordamerika nu när tekniken förbättrats och kan lösa även andra kritiska infrastruktursproblem. Solcellsdrift innebär inte bara minskad användning av fossila bränslen. En annan väsentlig fördel med dagens solcellsbelysning är att den redan från början...